Adresa:

Základní škola a mateřská škola Sázavka
Sázavka 55
582 44 Sázavka

Telefon:

569 739 211

E-mail:

zs.sazavka@seznam.cz

Ředitelka:

Mgr. Pavlína Karlová

Zápis do první třídy se uskuteční 13. 4. 2018


od 13:00 do 15:00 h v budově školy

Týká se dětí narozených od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dětí, které měly odklad povinné školní docházky. K zápisu přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Kritéria pro přijetí dětí do 1. třídy naleznete v sekci dokumenty.

V případě, že se z vážných důvodů nebudete moci v tento den zápisu zúčastnit, dejte nám, prosím, vědět předem osobně nebo na telefonním čísle 569 739 211. Domluvíme s Vámi náhradní termín zápisu.

Dny otevřených dveří: kdykoliv po osobní nebo telefonické dohodě s ředitelkou školy.